Ett axplock ur tidigare design/layoutarbeten

Visitkort, logotyper och grafisk identitet.

Visitkort

Presencheck för NaraCamicie.

Presencheck

Julkort för Lawson Software

Julkort

Kampanjebox med en film uppladdad på en USB för Lawson Software.

Översatt till; Franska, spanska, Svenska och Tyska

Kampanjebox

Nyhetsbrev för Lawson Software.

Grunddesign och även i detta fallet layout. Mallen används för flera industrier och länder inom Lawson.

Nyhetsbrev

Illustrationer, poster och skrivbordunderlägg för Lawson Software.

Illustrationer, poster och skrivbordunderlägg