Ett axplock ur tidigare tecknade illustrationer för olika uppdrag